DRENAJ

Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi yada geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir.

Alanın topografik yapısı, su baskısı, toprağın su tutma ve su çekme kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygun planlamalar yapılması gerekmektedir.

Bu planlamalar alanda biriken yada birikmesi muhtemel suyun drene edilerek; yapılara ve alana suyun yaptığı baskıdan dolayı oluşabilecek zararlardan alanı korumuş olur .

FOTOĞRAFLAR

DRENAJ